משה זנבר: ביוגרפיה כלכלית פוליטית

חתום על השטר: משה זנבר, כלכלן בעולם פוליטי (2010)
מאת רחל מיכאלי
420 עמ', הוצאת ידיעות אחרונות

ראול טייטלבאום: כלכלה, על פי רוב, הוא נושא מרתק אך משעמם. ספרה של רחל מיכאלי "חתום על השטר" הוא למעשה היסטוריה כלכלית של ישראל. לפחות עד למהפך הפוליטי של 1977. זהו תיאור רחב יריעה המחזיק 420 עמודים שנכתב בצורה קריאה מאוד ומרתקת. (ICC ישראל)

 

פרק חשוב בתולדות הכלכלה הישראלית מנקודת מבטו וזיכרונותיו של "זקן השבט", הממונה על התקציבים, יועץ שרי האוצר ונגיד בנק ישראל.

לא היה לו לא פנקס אדום ולא חברים בהתיישבות העובדת. ובכל זאת, העולה החדש וניצול השואה, הפך במהרה לאיש סודם של שרי האוצר לוי אשכול ופנחס ספיר. כמי שחלש בשנות השישים והשבעים על מוקדי הכוח רבים, נחשב משה (זנדברג) זנבר, לאיש המשפיע ביותר במשק.

אל מסדרונות הממשלה הגיע איש שיטתי ומוקפד, שבלט בתכונות אלה על רקע אווירת האלתור הישראלית האופיינית. הספר מעניק הזדמנות נדירה להציץ מאחורי הקלעים במהלכים וביוזמות הכלכליות שעיצבו את פני המדינה מאז העשור השני לקיומה: צמיחה מואצת ומיתון, השקעות זרות במדינה, המדיניות הכלכלית בשטחים, עסקת החבילה הראשונה, פרוייקט טנק המרכבה, התמודדות עם משבר האנרגיה העולמית ומימון מלחמת יום כיפור, הקמת החברות "כימיקלים לישראל", "החברה לישראל" ו"טבע" החדשה. השתלטות על בנק א"י-בריטניה ועוד. מתוך כל אלה עולה תיעוד בהיר, ביקורתי ומהימן של נסיונו של זנבר בעבודה לצד מנהיגי המדינה כמו לוי אשכול, פנחס ספיר, גולדה מאיר, יגאל אלון, משה דיין, יצחק רבין ושמעון פרס. הוא היה כלכלן, סלד מפוליטיקה והם, בעיקר ספיר- גוננו עליו מפניה.

"האיש שגם יריביו נזקקו לעצותיו", "אחד המובילים הכלכליים המבריקים בארץ", נכתב על זנבר ב"ידיעות אחרונות", ואורי אבנרי אף טבע את המושג "לזנבר", להטיל גזירות המכבידות על הציבור. ספר זה הוא ביוגרפיה כלכלית-פוליטית החורגת מעבר לגבולות התחום המקצועי, ועוסקת בשאלה היכן עוברת הדרך הנכונה בין דבקות באמונות ובעקרונות לבין תנאי המציאות.

תוכן העניינים

לקריאת פרק ראשון