מהלך הכתיבה

         

שלבי העבודה על כתיבה ועריכה של ספר חדש, תכנים לאתר, לסרט או לאירוע הם: 

 

1- הגדרת הפרוייקט לכתיבה, מטרה וקהל יעד

 

2- תחקיר מעמיק, ראיונות, עבודת ארכיון, הגדרת המונחים והמידע לכתיבה.

 

3- גיבוש הצעה לקונספט וראשי פרקים

 

4- העברה לאישור הלקוח

 

5- כתיבת טיוטה ראשונה על פי ראשי הפרקים שאושרו.

 

6- העברה לאישור הלקוח

 

7- עריכת טיוטה שנייה, תיקונים והשלמות תחקיר.

 

8- העברה ללקוח לשינויים אחרונים.

 

9- העברת הטיוטה הסופית להתקן לשוני ול-Proof Reading